Upgrade of Classic Celibacy Training 

பிரம்மச்சரிய வகுப்பில் இணைந்த சகோதரருக்கு அன்பு வணக்கம் நம்முடைய பயிற்சி வகுப்புகளில் நிரந்தரமாக இணைய முந்தைய பயிற்சியாளர்களின் உதவியால் 30 days பயிற்சியில் இணைந்த ஒவ்வொருவருக்கும் ரூபாய் 325 கழிவு அளிக்கப்படுகிறது, இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி அனைத்து சகோதரர்களும் நிரந்தர பயனாளர்களாக அன்போடு அழைக்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் For any clarifications feel free to contact celibacyin@gmail.com