இறைவன் கட்டளை – 7

  நாம் வாழும் இவ்வுலகில் இயற்கையாக ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளின் மிக மிக முக்கியமான பணியாக இயற்கையால் அளிக்கப்பட்ட முக்கிய கட்டளைகள் மூன்று அவை உணவு,  பாதுகாப்பு மற்றும் இனப்பெருக்கம்   உணவு தேடல்   …

பிரம்மச்சரியம் அறிவுக்கொடை -6

நம்முடைய முன்னோர் நமக்கு அளித்துச் சென்ற பிரம்மச்சரியம் என்ற அறிவுக்கொடையை மறந்ததால் பரிணாம வளர்ச்சியின் உச்சத்தில் அனைத்து உயிர்களையும் போற்றி பாதுகாத்திருக்க வேண்டிய நாமே இயற்கைக்கு எதிரான சக்தியாக மாறி விட்டோம், எவ்வாறு இதை…

விந்து சக்தியின் பெருமை – 5

“அண்டத்தில் சிவமாக இருப்பவன் நம்முடைய உடலில் உயிரென போற்றப்படுகிறான்” நாம் உண்ணும் உணவானது (அது எந்த உணவாயினும்) முதலில் ரசமாகி, ரத்தமாகி, தசை ஆகி, எலும்பாகி, எலும்பு மஜ்ஜையாகி, பின்பு மூளையாகி மேலும் பஞ்ச…

ஓடிக்கொண்டிருக்க பிறந்தோமா? – 4

நாம் உண்மையில் இந்த பூமியில் எவ்வாறு வாழ வேண்டும்? , ஏன் வாழ வேண்டும்? அல்லது எதற்காக வாழ வேண்டும்? ஏன் நாம் சிறிய சிறிய இன்பங்களுக்காக ஏதோ சில விஷயங்களை அடைவதுதான் வாழ்க்கை…

பரிணாம வளர்ச்சியும் ஒழுக்கமும் -3

உயிரின பரிணாம கோட்பாட்டின் படி, ஓரறிவு உயிரினம் முதல் ஐயறிவு விலங்குகள் வரை பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து தற்போது இறுதி நிலையான மனித இனம் உருவாகி உள்ளது இனி புதிதாக ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி…

சுய இன்பமும் போதை பழக்கமே! -2

பெண்களாலும் அவர்களின் மீது கொண்ட காமத்தினாலும் எவ்வளவு பெரிய பெரிய சாம்ராஜ்ஜியங்களே சரிந்தது என்று பல வரலாற்று கதைகள் நமக்கு உணர்த்துகின்றன, உண்மையில் பெண்களினால் சாம்ராஜ்யங்கள் சரியவில்லை ஆணின் மனதில் உள்ள ஏற்பட்ட காம…

காப்பு – மந்திர காப்பு – 1

பிரம்மச்சரிய ஒழுக்கம் – Eternal Life Booster! காப்பு – மந்திர காப்பு -1 காப்பு சித்தர்கள் திருவடிக்கே சரணம் ஓம் ஸத்குருபாதம் போற்றி! ஓம் நவகோடி சித்தர்பாதம் போற்றி! பிரம்மச்சரியத்தில் நிலைத்த நீடித்த…